Testek Facebook Testek

O Nás

TESTEK, ešte ako spoločnosť s ručením obmedzeným, bol založený v roku 2004. Už vo svojich začiatkoch bol koncipovaný ako spoločnosť úzko zameraná na oblasť kontroly a skúšok cestných vozidiel. Zakladatelia ho začali budovať využijúc svoje dlhoročné znalosti a skúsenosti z tejto oblasti. Od roku 2005 je TESTEK technickou službou technickej kontroly vozidiel, čo možno zjednodušene opísať ako centrálnu organizáciu, ktorá z poverenia ministerstva dopravy a v spolupráci s ním vykonáva činnosti smerujúce k udržiavaniu funkčnosti a ďalšiemu rozvoju systému technických kontrol v Slovenskej republike. Viac o tomto segmente našich aktivít možno nájsť na webovej stránke www.testek.sk.

Odbornosť v oblasti technického stavu vozidiel vždy patrila spolu s nestrannosťou a objektívnosťou k základným hodnotám, o ktoré sa naša spoločnosť TESTEK pri svojom pôsobení v úlohe technickej služby technickej kontroly dlhé roky opierala. Takmer rovnako možno formulovať aj najdôležitejšie predpoklady znaleckej činnosti v odvetviach súvisiacich s posudzovaním technického stavu vozidiel. V roku 2022 sme sa preto rozhodli využiť naše know-how a rozšíriť aktivity spoločnosti aj na príbuzné oblasti súdneho inžinierstva. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky nás ako znaleckú organizáciu zapísalo do zoznamu znalcov v odbore cestná doprava pre odvetvia technický stav vozidiel a odhad hodnoty cestných vozidiel dňa 24.3.2022. Na znaleckú činnosť využívame rozsiahle a moderné prístrojové vybavenie. Hoci ako znalecká organizácia pôsobíme pomerne krátko, naši zamestnanci vykonávali znaleckú činnosť už skôr, najstarší už od roku 2003. Zaoberáme sa tiež výskumom a vývojom v oblasti, v spolupráci s Ústavom automobilovej mechatroniky FEI STU v Bratislave sme vyvinuli mobilnú aplikáciu na načítanie chybovej pamäte elektronických systémov vozidiel cez OBD a meranie pozdĺžnej dynamiky vozidiel pri jazdnej skúške. Viac o nej na https://testekexpert.testek.sk/. Sme členmi Asociácie znalcov cestnej dopravy SR.

Ako znalecká organizácia ponúkame vypracovanie znaleckých posudkov a odborných vyjadrení v odbore cestná doprava pre odvetvia technický stav cestných vozidiel a odhad hodnoty cestných vozidiel. Pripravujeme rozšírenie aj o odvetvie nehody v cestnej doprave, avšak už dnes vieme ako jedna z mála organizácií na Slovensku čítať z elektronických systémov havarovaných vozidiel systémové dáta zapísané bezprostredne pred nehodou a pri nej. Okrem cestných vozidiel, ktoré sú našou hlavnou doménou, sa zaoberáme aj ďalšími príbuznými oblasťami, ako je napríklad meranie odrazivosti dopravných značení. Medzi našich významných zákazníkov z tejto oblasti patria napríklad Lidl Slovenská republika, Hasičský a záchranný zbor Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava.

Bezplatný odber informácií o novinkách

Spoločnosť TESTEK, a.s. ponúka bezplatný odber informácií o novinkách elektronickou poštou. Nahlásenie na odber je možné zaslaním e-mailu s predmetom "prihlásenie do infoservisu" na adresu infoservis@znalectvo.expert.

 

Služby


Vypracovanie znaleckých posudkov a odborných vyjadrení a odhad hodnoty vozidiel

VYPRACOVANIE ZNALECKÝCH POSUDKOV A ODBORNÝCH VYJADRENÍ A ODHAD HODNOTY VOZIDIEL


Ponúkame vypracovanie znaleckých posudkov a odborných vyjadrení v odbore cestná doprava pre odvetvia technický stav cestných vozidiel a odhad hodnoty cestných vozidiel

Vypracovanie kalkulácií nákladov na opravu vozidla

VYPRACOVANIE KALKULÁCIÍ NÁKLADOV NA OPRAVU VOZIDLA


Ponúkame vypracovanie kalkulácií nákladov na opravu vozidla pomocou systému AudaPad

Nehody v cestnej doprave

NEHODY V CESTNEJ DOPRAVE


Pripravujeme rozšírenie našich znaleckých odvetví aj o odvetvie nehody v cestnej doprave, avšak už dnes vieme ako jedna z mála organizácií na Slovensku čítať z elektronických systémov havarovaných vozidiel systémové dáta zapísané bezprostredne pred nehodou a pri nej pomocou systému Bosch CDR

TESTEK expert

TESTEK EXPERT


Ponúkame mobilnú aplikáciu TESTEK expert pre znalcov a ďalších odborníkov v oblasti cestných vozidiel, na načítanie chybovej pamäte elektronických systémov vozidiel cez OBD a meranie pozdĺžnej dynamiky vozidiel pri jazdnej skúške, s možnosťou odoslania nameraných priebehov pre podrobnejšiu analýzu, viac na webstránke aplikácie

Meranie odrazivosti dopravných a iných reflexných značení

MERANIE ODRAZIVOSTI DOPRAVNÝCH A INÝCH REFLEXNÝCH ZNAČENÍ


Ponúkame meranie odrazivosti dopravných a iných reflexných značení digitálnym prístrojom RETROCHECKER RC 2000 a nami vyvinutými špeciálnymi adaptérmi

Kontaktný formulár

Referencie

Medzi našich významných zákazníkov v oblasti znaleckých a expertíznych služieb  patria napríklad Lidl Slovenská republika, Hasičský a záchranný zbor Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava.