Testek Facebook Testek
Formálna zmena adresy sídla spoločnosti od 1.1.202429.12.2023 FORMÁLNA ZMENA ADRESY SÍDLA SPOLOČNOSTI OD 1.1.2024

S účinnosťou od 1.1.2024 prichádza k formálnej zmene adresy sídla našej spoločnosti zapísanej v obchodnom registri z doterajšej Plachého 14, 841 02 Bratislava na novú Vajnorská 137, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto. Nová adresa sídla spoločnosti sa zhoduje s adresou hlavnej prevádzky spoločnosti, všetky ostatné fakturačné údaje spoločnosti (IČO, DIČ, IČ DPH), rovnako ako korešpondenčná adresa TESTEK, a.s., PO BOX 42, 820 17 Bratislava 217, ostávajú bezo zmeny. Všetkých obchodných partnerov prosíme vykonať aktualizáciu našej adresy sídla spoločnosti vo svojich registroch a databázach. Ďakujeme pekne.