Testek Facebook Testek
MERALI SME ÚČINOK BŔZD VETERÁNOV MOBILNOU APLIKÁCIOU TESTEK EXPERT24.11.2023 MERALI SME ÚČINOK BŔZD VETERÁNOV MOBILNOU APLIKÁCIOU TESTEK EXPERT

V spolupráci s partnerskou znaleckou organizáciou EXPERT GROUP, k.s. sme začiatkom novembra vykonali sériu jazdných skúšok na historických vozidlách. Dosiahnuté spomalenie sme merali pomocou našej mobilnej aplikácie TESTEK expert. Táto mobilná aplikácia využíva rovnaké algoritmy, ako aplikácia mSTK používaná pri technických kontrolách. TESTEK expert je jej verzia určená pre znalcov a ďalších odborníkov v oblasti cestných vozidiel, slúži na meranie pozdĺžnej dynamiky vozidiel pri jazdnej skúške s možnosťou odoslania nameraných priebehov pre podrobnejšiu analýzu. A na o čosi mladších vozidlách než na pripojených obrázkoch s ňou možno čítať aj chybovú pamäť elektronických systémov vozidiel cez OBD. Viac o aplikácii na jej webstránke.