Testek Facebook Testek
Čítanie havarijných dát vozidiel cez BOSCH CDR05.09.2023 ČÍTANIE HAVARIJNÝCH DÁT VOZIDIEL CEZ BOSCH CDR

Pripravujeme rozšírenie našich znaleckých odvetví aj o odvetvie nehody v cestnej doprave, avšak už dnes vieme ako jedna z mála organizácií na Slovensku čítať z elektronických systémov havarovaných vozidiel systémové dáta zapísané bezprostredne pred nehodou a pri nej pomocou systému Bosch CDR