Testek Facebook Testek
Vieme čítať nehodové dáta EDR vozidiel08.01.2024 VIEME ČÍTAŤ NEHODOVÉ DÁTA EDR VOZIDIEL

Ako jedni z prvých na Slovensku disponujeme kompletnou sadou  diagnostiky Bosch CDR 900 na získavanie údajov EDR z vozidla po nehode, v decembri boli naši pracovníci vyškolení na čítanie havarijných dát z riadiacich jednotiek a ich analýzu. EDR (Event Data Recorder) je zariadenie, ktoré vo vozidle zaznamenáva udalosti z krátkeho časového úseku počas nehody a bezprostredne po nej. Zvyčajne je súčasťou riadiacej jednotky airbagov a ukladajú sa v ňom údaje ako rýchlosť vozidla, aktivácia airbagov, stlačenie brzdového pedálu alebo pedálu akcelerátora a mnohé ďalšie. Ide o akýsi automobilový ekvivalent leteckej „čiernej skrinky“, nezaznamenáva však zvuk ani video. V USA bolo štandardizované EDR zavedené už pred viac ako desiatimi rokmi. V Európe o čosi neskôr, hoci nebolo predpísané ako povinné, mnohí výrobcovia ho používali v aspoň časti nimi vyrábaných typov vozidiel. Všetky novoschvaľované typy vozidiel pre trh EÚ ním musia byť povinne vybavené od roku 2022 a všetky v EÚ po prvý krát do evidencie prihlasované vozidlá od roku 2024. Výstupy z nášho čítania EDR môžu byť použité ako podklad pri analýze priebehu dopravnej nehody. Rovnako však môžu poslúžiť aj na odhalenie „zabudnutých“ nehôd z minulosti pri posudzovaní technického stavu vozidla, napríklad pri nákupe ojazdeného automobilu s nejasnou históriou. V prípade záujmu o čítanie EDR nás prosím kontaktujte na tel. +421 2 546 51 311 alebo e-mailom na znalectvo@testek.sk.