Testek Facebook Testek
Zástupca TESTEKu zvolený do predsedníctva Asociácie znalcov cestnej dopravy SR26.09.2023 ZÁSTUPCA TESTEKU ZVOLENÝ DO PREDSEDNÍCTVA ASOCIÁCIE ZNALCOV CESTNEJ DOPRAVY SR

Zástupca našej spoločnosti Mgr. Ing. Jaroslav Olexa bol 22.9.2023 zvolený za člena predsedníctva Asociácie znalcov cestnej dopravy SR. Gratulujeme mu a želáme veľa úspechov v novej funkcii. Rovnako gratulujeme aj ďalšiemu novozvolenému členovi predsedníctva pôsobiacemu okrem znaleckej oblasti aj v oblasti technických kontrol vozidiel, pánovi Ing. Lukášovi Reištetterovi z STK CONTROL v Prešove.